وبلاگ

stone sculpture

تمام آنچه در مورد مصنوعات سنگی (آب نما، صراحی، مجسمه سنگی، درپوش سنگی، جدول سنگی) باید بدانیم

استفاده از سنگ ساختمانی محدود به سنگ نما و سنگ کف و … نیست بلکه میتوان از سنگ ساختمانی و پوشش دیوارها و کف ساختمان نمی‌شود. بلکه شما می‌توانید مصنوعات سنگی مختلف دیگری  همچون مجسمه ... ادامه مطلب